CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !

Thursday, January 16, 2014

Tài liệu ôn thi kiểm toán nhà nước mới và đầy đủ

Bộ tài liệu ôn thi, đề thi tham khảo kiểm toán nhà nước gồm các phần sau:

de thi tai lieu on thi kiem toan nha nuoc

1. Đề thi môn Nghiệp vụ Kiểm toán đợt thi 2010 ( 4 câu Tự luận + 30 câu trắc nghiệm )

2. Tài liệu chuẩn của KTNN: Tài liệu học, ôn tập, thi Kiểm toán viên và Kiểm toán viên hành nghề 2013 (nội dung gồm 2 phần bao gồm cả kiến thức thi môn Tin học và Tiếng Anh)

- Phần 1: ( RAR / 5MB / Gồm 05 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề )
- Phần 2: ( RAR / 465KB / Gồm 03 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên )

3. 120 câu trắc nghiệm ôn thi KTNN 2013 ( PDF / 18trang / Đáp án )

4. Một số đề thi tuyển dụng Kiểm toán viên tham khảo

5. Bộ tài liệu ôn tập dành riêng cho Kiểm toán viên KTNN (đầy đủ)

6. Một số tài liệu chuẩn môn Tin học bao gồm:
- Bài tập trắc nghiệm tin học tổng hợp
- Ngân hàng trắc nghiệm Word 2003 trình độ A
- Câu hỏi trắc nghiệm thực hành Word 2003 (chuẩn)
- Câu hỏi trắc nghiệm thực hành Excel 2003 (chuẩn)
- Câu hỏi trắc nghiệm thực hành PowerPoint 2003 (chuẩn)
- Câu hỏi trắc nghiệm về HĐH Windows XP

7. Bộ tài liệu chuẩn môn Tiếng Anh A ôn thi KTNN 2013

8. Một số bài tập trắc nghiệm tin học nữa (3 đề)

9. Tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung, Quản lý nhà nước:
- Đề cương ôn tập môn QLNN và công chức, công vụ
- Đề cương lý thuyết kiểm toán
- Chuyên đề về tổ chức hoạt động Kiểm toán Nhà nước
- Chuyên đề về Pháp luật, pháp chế XHCN
- Chuyên đề về công chức, công vụ
- Chuyền đề về Nhà nước và bản chất nhà nước

0 comments:

Post a Comment