CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !

Sunday, July 20, 2014

Đề thi, câu hỏi ôn thi môn chuyên ngành công chức nhà nước FULL

Bộ câu hỏi ôn thi, đề thi tham khảo các môn chuyên ngành thi tuyển dụng vào công chức nhà nước, được chúng tôi biên soạn kỹ càng cung cấp cho các bạn, giúp các bạn ôn tập tốt hơn, bao gồm các phần sau:

- Phần 1: 50 câu hỏi lý thuyết và 150 câu hỏi trắc nghiệm
- Phần 2: Đề thi lý thuyết và trắc nghiệm môn chuyên ngành tại HUẾ 12/2013 (có đáp án)

Tài liệu ôn thi môn chuyên ngành tham khảo thêm tại đây:
http://tailieuonthicongchuc.blogspot.com/2014/01/tai-lieu-on-thi-mon-chuyen-nganh-cong-chuc-nha-nuoc.html

và tài liệu ôn thi môn kiến thức chung:
http://tailieuonthicongchuc.blogspot.com/2014/01/tai-lieu-on-thi-cong-chuc-hanh-chinh-nha-nuoc.html

đề thi câu hỏi ôn thi môn chuyên ngành
Đề thi, câu hỏi ôn thi môn chuyên ngành
Dưới đây là danh sách các chuyên ngành:

- Công thương:

- Giao thông vận tải: (chỉ có Phần 1: 50 câu tự luận và 150 câu trắc nghiệm)

- Kế hoạch và đầu tư:


- Lao động thương binh và xã hội:


- Ngoại vụ:


- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:


- Nội vụ:


- Tài chính:


- Tài nguyên và môi trường:


- Thanh tra:


- Thông tin và truyền thông: (chỉ có Phần 1: 50 câu tự luận và 150 câu trắc nghiệm)


- Tư pháp:


- Văn phòng: (chỉ có phần 2: Đề thi tại Huế 2013)


- Văn hóa, thông tin và du lịch:


- Xây dựng:


- Y tế: (chỉ có Phần 1: 50 câu tự luận và 150 câu trắc nghiệm)

1 comments: