CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !

Friday, February 14, 2014

Tài liệu ôn thi công chức hành chính nhà nước 2013

Tài liệu ôn thi công chức hành chính nhà nước được phát hành tháng 01/2012, bao gồm 3 nội dung ôn tập chính sau đây:

tai lieu on thi cong chuc hanh chinh nha nuoc

Phần 1: Kiến thức chung (phần chiếm chủ yếu trong nội dung của tài liệu)
Phần 2: Tiếng Anh (giới thiệu cơ bản và một số nôi dung ôn tập về môn tiếng anh trong kỳ thi tuyển công chức hành chính nhà nước)
Phần 3: Tin học (Một số nội dung ôn tập về môn tin học trong kỳ thi tuyển công chức)
Hy vọng với tài liệu này cộng với kiến thức chuyên ngành bạn đã được đào tạo sẽ giúp các bạn thi tốt. Chúc thành công !

Đề thi tài liệu ôn thi môn môn chuyên ngành:
http://tailieuonthicongchuc.blogspot.com/2014/02/de-thi-cau-hoi-on-thi-mon-chuyen-nganh-cong-chuc-nha-nuoc.html

0 comments:

Post a Comment