CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !

Friday, February 14, 2014

Đề thi, tài liệu ôn thi vào ngân hàng Sacombank

Bộ đề thi, tài liệu, câu hỏi ôn thi vào ngân hàng Sacombank gồm có các phần sau:

- Câu hỏi về đạo đức nhân viên
- Câu hỏi ôn thi IQ - EQ - Hiểu biết chung
- Câu hỏi ôn thi và đề thi tham khảo nghiệp vụ tín dụng
- Câu hỏi ôn thi vị trí Chăm sóc khách hàng
- Câu hỏi ôn thi vị trí giao dịch viên
- Đề test online vị trí QHKH năm 2013

đề thi tài liệu ôn thi ngân hàng sacombank
Cấu trúc bài thi gồm 4 phần 100 câu thi trong 60′ làm trực tiếp trên máy.

1. Nghiệp vụ: Xoay quanh luật các TCTD, quy chế cho vay, luật dân sự
2. Hiểu biết về xã hội: Phần này thì tổng quát lắm,những bạn hay đọc báo, đọc sách sẽ làm tốt
3. IQ: không khó
4. Anh văn: Khoảng trình độ B

Anh văn và IQ có thể tham khảo tại đây:
http://tailieuonthicongchuc.blogspot.com/2014/02/tai-lieu-on-thi-de-thi-anh-van-tin-hoc-iq-ngan-hang.html

0 comments:

Post a Comment