CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !

Friday, August 15, 2014

Tài liệu ôn thi công chức ngành Y tế đầy đủ

Bộ tài liệu hỗ trợ các bạn ôn thi công chức vào các phòng chuyên môn quản lý lĩnh vực thuộc Sở Y tế, quản lý lĩnh vực thuộc Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố bao gồm các phần chính sau:

 • 10 điều Dược đức
 • 12 điều y đức
 • Luật Bảo hiểm y tế
 • Luật Dược
 • Luật Khám chữa bệnh
 • Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
 • Luật viên chức
 • Nghị định số 29 của Chính phủ
 • Quy tắc ứng xử VÀ Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh
 • Quyết định số 122 của Thủ tướng Chính phủ
 • Nội dung Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
tài liệu ôn thi ngành y tế

Bên cạnh đó các bạn cần ôn thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của sở Y tế nơi các bạn đăng ký dự tuyển.

0 comments:

Post a Comment