CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !

Tuesday, September 23, 2014

Đề thi phỏng vấn và đáp án ngành giáo dục đầy đủ các vị trí

Trong các kỳ thi tuyển chọn giáo viên các cấp học, nhân viên ngành giáo dục thường được tổ chức theo hình thức phỏng vấn. Để hỗ trợ cho các bạn tự tin ôn thi tốt, website cung cấp bộ đề thi phỏng vấnđáp án đầy đủ. Chúc các bạn thi tốt.

đề thi phỏng vẫn và đáp án giáo dục
Đề thi Phỏng vấn và đáp án giáo dục
- Giáo viên THCS (gồm 60 đề và đáp án)Hoặc các bạn có thể download bằng thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐ (rẻ hơn 5000 VNĐ so với nhắn tin)

- Mầm non (gồm 60 đề và đáp án)Hoặc các bạn có thể download bằng thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐ (rẻ hơn 5000 VNĐ so với nhắn tin)

- Tiểu học và giáo vụ (gồm 60 đề và đáp án)Hoặc các bạn có thể download bằng thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐ (rẻ hơn 5000 VNĐ so với nhắn tin)

- Văn thư (gồm 30 đề và đáp án)Hoặc các bạn có thể download bằng thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐ (rẻ hơn 5000 VNĐ so với nhắn tin)

- Nhân viên thiết bị trường học (gồm 30 đề và đáp án)Hoặc các bạn có thể download bằng thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐ (rẻ hơn 5000 VNĐ so với nhắn tin)

- Nhân viên thư viện (gồm 30 đề và đáp án)Hoặc các bạn có thể download bằng thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐ (rẻ hơn 5000 VNĐ so với nhắn tin)

- Nhân viên y tế (gồm 30 đề và đáp án)Hoặc các bạn có thể download bằng thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐ (rẻ hơn 5000 VNĐ so với nhắn tin)


Các bạn tham khảo thêm tài liệu ôn thi ngành giáo dục tại đây: CLICK HERE

0 comments:

Post a Comment