CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !

Wednesday, February 19, 2014

Tài liệu ôn thi, đề thi ngành giáo dục

Bộ tài liệu ôn thi, đề thi công chức ngành giáo dục gồm có các phần sau đây:

tai lieu on thi de thi nganh giao duc
- Điều lệ trường Mầm non.
- Điều lệ Tiểu học.
- Điều lệ Trung học cơ sở và phổ thông.
- Luật cán bộ, công chức 2008, 2010.
- Các Nghị định về quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước.
- Các câu hỏi vấn đáp và viết và đáp án tham khảo.
- Câu hỏi thi công chức giáo viên Trung học phổ thông.

1 comments: