CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !

Wednesday, July 16, 2014

Tài liệu ôn thi ngân hàng quân đội MBbank mới nhất

Website cung cấp đến các bạn bộ tài liệu ôn thi vào ngân hàng TMCP Quân đội MBBank mới nhất gồm các phần sau:

  • Tổng hợp đề thi IQ, EQ, kiến thức xã hội vào MB
  • Tổng hợp đề thi các vị trí khác vào MB
  • Tổng hợp đề thi vị trí Giao dịch viên vào MB
  • Tổng hợp đề thi vị trí Thẩm định vào MB
  • Tổng hợp đề thị vị trí CV QHKH Cá nhân & DN vào MB
tài liệu ôn thi ngân hàng TMCP quân đội
Tài liệu ôn thi ngân hàng TMCP quân đội MBBank
và các tài liệu tham khảo khác:
  • Đề thi CV QHKH vào MB ngày 17/02/2011
  • Đề thi Thẩm định vào MB ngày 07/09/2011
  • Đề thi CV Hỗ trợ tín dụng & CV QHKH vào MB ngày 04/04/2010
  • Đề thi CV Tín dụng vào MB tháng 01/2011
  • Đề thi CV QHKH & Hỗ trợ tín dụng vào MB ngày 07/09/2010

0 comments:

Post a Comment